Ellestraat 10 (C (22, 23, 24, 27) 28)

1920-1940 
A. Witter had aan de achterzijde in de steeg een stal met koeien.

Uit de tinsgegevens van dr. mr. G. Westerink:

1449: Joh. Bolwerts, Arnt Wolffsz, Henrick then Uytenslaigh: 16 din. en 2 pulli. 1560 dezelfde.
1568-1699: Lambert ten Uijtenslage, Hendrick ten Uijtslaege, Henrick Wijntgens Balthazariss.
1624-1666: Reiner Wentell, Henrick Maessen.
1667-1688: Jacob Isebrant Smit.
1688-1693: dezelfde. Van deze partij neemt de stadt van der Elburg 1/3 part van 't huijs.
1706-1754: Willem Jansen Muijs, Jacob Muijs.
1747-1788: Augustijn Egbertsen Eimerssoen. De onderpartij, eerder van de stad, is gekomen aan Coenraad Westerink.
1788-1811: Beert Beertsen, schoolmeester, Leijsje Hoen, weduwe Beert Beertsen. Van de onderpartij betaalt Gerrit Coersen Westerink 2 stuivers aan tins.

1635
Hendrick Maessen mit sijn vrou.

1653
Hendrick Maessen en vrouw

1664
Eigenaar: Hendrick Maessen

1676
Schoorsteengeld betaald door Jacob Isebrandsen.

ca. 1700
Eigenaar: Jacob Isebrandsen

 

27-11-1710
Burgemeester en Raad verkopen een huis staande in de Endenhoek aan Willem Jansen en Barbara Egberts voor F.254-. Dit huis was door Jacob Isebrandsen voor de verponding blijven liggen den 26-02-1704 en aan de Stad gekomen.

1725
Willem Muijs

17-05-1732
Matthijs Swart en Eijbertje Muijs, echtelieden, en Henrikje Willems verkopen voor F.90- aan Jacob Muijs en Aaltje Gerrits, echtelieden, 3/5 part in 't huis van Willem Muijs staande in de Oldestrate op de hoek van de Stege, hetselve Willem Muijs van dese Stad gekocht heeft.

12-05-1741
Steven Muijs verkocht voor 50 car. gld aan Jacob Muijs en Aaltje Gerrits, echtelieden, huis, plaats en achterhuis in den Endenhoek staande tussen de Steege en 't huisje van Rombout de Vries. Jacob Muijs transporteert het dan weer aan Augustijn Eijmerts en Evertje Roes.

1749
Augustijn Eijmberts en twee militaire kostgangers.

03-05-1780
Augustijn Eimberts en Grietje Visser verkopen voor F.228- aan Koert Westerink en Wijmpje van Gelder een half huis in de Endenhoek staande tussen de huizen van weduwe Jan Fidder en Wessel Aartsen.

02-04-1791
Comp. Augustijn Eimerts en Grietje Visscher, echtelieden, die transporteren aan Beert Beertsen een huis bestaande in twee bewoningen en stallinge, waarvan het achterste gedeelte door vercoperen en moeder op de 2e april is gekocht, staande in de Eendenhoek ten zuiden Jan ter Steeg, ten oosten de straat of Hendrik van Leeuwen, noordwaarts Willem Fidder en westwaarts de Stadsmuur.

1798
Huisnr. 33
Elisabeth Hoen, weduwe van Beert Beerts

1818
Huisnr. 37
Eigenares: Hendrika Hoen, winkelierster

1829
Noord 37
Han de Vries, geb. Elburg, 50 jaar, schippersknecht
geh. Sophia Snoek, geb. Zwolle, 57 jaar.
 
Beert Hup, geb. Elburg, 49 jaar, karrenman
geh. Lubbertje Teunissen, geb. Elburg, 48 jaar.

Rein Westerink, molenaarsknecht
geh. Jannetje Trip.

1832
Kadastraal eigenaar: Hermen Prins, landbouwer

1839-1849
Noord 37
Jacobus Ruis, geb. Elburg, 29 jaar, visser,
geh. Hendrika Visscher, geb. Elburg, 29 jaar.

Aart Stoffer, geb. Elburg, 45 jaar, visser,
geh. Reintje Baltser, geb. Nijkerk, 45 jaar.

Rein Westerink, geb. Doornspijk, 42 jaar, molenaar
geh. Jennigje Trip, geb. Elburg, 49 jaar.

Elburtus Docter, geb. 28-01-1808 Elburg, veehouder
geh. Judith van Wezep, geb. 21-11-1816 Oldebroek, ol. 10-07-1865 Elburg

Johannes Been, geb. Elburg, 41 jaar, metselaar
geh. Petertje den Heer, geb. Elburg, 51 jaar

Willem van de Wetering, geb. Hattem, 31 jaar, dagloner
geh. Jantje Visscher, 28 jaar

Hendrik Wijnbelt, geb. Elburg, 40 jaar, dagloner
geh. Fennigjen Tabbert, geb. Gramsbergen, 32 jaar.

Hendrik van der Heide, geb. Elburg, 31 jaar, kramer
geh. Fennetje Eibrink, geb. Elburg, 34 jaar.

1850-1860
Noord 37
Hendrik Feith, geb. 1809 Elburg, bakker
geh. Aleida Catharina Oorschot, geb. 1810 Zwolle.

Hendrik van Wezep, geb. 1811 Oldebroek, landbouwer
geh. Helena Ligtvoet, geb. 1822 Breda.

Noord 37a 
Albertus Docter, veehouder
geh. Judith van de Wezep.

Noord 37b
Gerrit van de Wetering, geb. 09-10-1810 Heerde, dagloner
geh. Antonia Honhof, geb. 16-05-1816 Olst, naaister.

1860-1875
Noord 37b
Gerrit van de Wetering, dagloner,
geh. Antonia Honhof.

Noord 37a K 
Elbertus Docter, geb. 28-01-1808 Elburg, veehouder
geh. Judith van Wezep, geb. 21-10-1816 Oldebroek, ol. 10-07-1865 Elburg

Noord 37 K
Aleida Catharina Feith-Oorschot, geb. 02-11-1810 Zwolle, ol. 26-07-1863 Elburg

Jan Hulst, geb. 17-11-1841 Elburg, karman
geh. Heintje Weijenberg, geb. 08-01-1843 Elburg

1875-1900
Noord 115 (37) 
Jan van Triest, geb. 31-10-1826 Elburg, visser, ol. 30-03-1882 Elburg
geh. Cornelia de Beer, geb. 09-02-1831 Harderwijk, ol. 17-02-1891 Elburg, winkelierster.

1900-1920
Noord 115
Willem van Triest, geb. 07-02-1856 Elburg, visser
geh. Hermina Zandhuis, geb. 27-03-1858 Gorsel

Ellestraat 28
Jan aan 't Goor, geb. 19-05-1888 Elburg, visser
geh. Aartje Goossensen, geb. 26-01-1889 Elburg

1920-1940
Ellestraat 10
Aart Witter, geb. 19-09-1876 Elburg, landbouwer
geh. Engeltje ten Have, geb. 12-08-1877 Elburg

1940-1961
Aart Witter, geb. 19-09-1876 Elburg, landbouwer, ol. 1949
geh. Engeltje ten Have, geb. 12-08-1877Elburg, ol. 1961

 

26-10-1947
Wichert Engeltjes vorig adres Noorderkerkstraat 26.
Op kaart staat naar voorzijde. Daar staat als datum in 26-10-1948. Op 22-12-1965 kwam hij van de Eendenhoeksteeg.

24-02-1949 ol. Aart Witter
13-12-1961 ol. Engeltje Witter-ten Have

13-12-1961 Reinier Witter (z. van Aart Witter)
22-04-1964 Vertrokken naar Graaf Ottostraat 18.

22-12-1965 Wichert Engeltjes vorig adres Eendenhoeksteeg 2.
17-09-1969 Vertrokken naar Schipluidenstraat 3.

20-08-1969 Gerrit van der Heide vorig adres Vischpoortstraat 16.

30-12-1983 Aart van der Heide vorig adres Rotterdam.
02-01-1985 Vertrokken naar Mali.

04-02-1987 Aart van der Heide vorig adres Mali.
02-11-1987 Vertrokken naar Mali.