Ellestraat 4 (C 18 en C 19)

Uit de tinsgegevens van dr. mr. G. Westerink:

Deze partij ontbreekt in het tijnsboek 1449.
Dat van 1568-1599 tekent er bij aan: "ingesat anno 1556"
1560: Harman Harmansz van 1/2 hofstat 8 din. 1 hoen.
1568-1599: id.
1624-1666: Jan Roeloffss, Steven Stevens, Griete van Emps, Jan Franckesszen, Assurijirus Florentius, Gerlich Joeriens, Jan Gerritsz, Jan Hendriks Nest.
1667-1688: dezelfde.
De helft (de onderpartij) kwam aan Jurrien Geerlichss, wullewever te Elborch.
1687-1693: Jan Hendriks Nest.
1706-1754: Hendrick Jansen Nest, Heijmen Penninck, Jan Trip, Antony Barneveld.
1747-1788: Mr. Alb. Wilh. van Oldenbarneveld.
1788-1811: Gerrit Coertsen Westerink. Hij betaalt 1 stuiver 8 penningen.

1628
Eigenaar: Assuerus Florentijn

20-06-1629
Asswerus Florentijn transporteert aan Geerlich Jurriaensen en Janneken Willems een huis met camer aan de westzijde van de Oldestraat, westwaarts aan de stege bij de stadsmuur, noordwaarts Aelt Egbertsen van Doirnspijck en zuidwaarts Aeltgen Coenders en Reijner Timmermans.

16-05-1653
Jan Hendricksen en Jenneken Geerlofs, echtelieden, transporteren aan Arnold van Heerden coopman te Amsterdam, die recht hebben op het huis van broeder Jurriaen Geerloffsen staande in de Oldestraat naast het huis van Jan Gerritsen, noordwaarts en oostwaarts de straat en zuidwaarts het huis van Hendrick Maessen.

1653
Jurriaen Geerlofs en zijn vrouw.

1664
Eigenaar: Jurriaen Geerlofs

ca. 1700
Eigenaar: Reijner Jansen

01-05-1702
Erschenen Henrick Jansen en Maleisch Entrop, echtelieden, die hebben verkocht voor F.70- aan Heijmen Lamberts Penninck en Jannichjen Jans 1/3 part van een huis in de Endenhoek, staande tussen de huizen van Lambert Pondt en Reinier Jansen. Thins.

05-11-1732
Hilbert Bosch en Jannetje Penninck, echtelieden, item Geerlof Penninck en Eva Veltkerken, echtelieden, nog Willem Staal en Johanna Penninck, echtelieden, allen erfgenamen van Heijmen Penninck en Jannetje Jans verkopen voor F.370- aan Jan Teunissen Trip en Beertje Muijs het huis van Geerlof Penninck met kelder, kelderkamer en plaatsje achter het huis staande in de Endenhoek alwaar Geerlof Penninck zuidwaarts en Marij Ponds noordwaarts aangehuijsd zijn.

11-10-1736
Jan Trip en Beertje Willems verkopen voor F.420- aan Antonij van Barneveld een doorgaand huis in de Endenhoek, staande naast het huis van Marij Ponds en van Geerlof Pennink.

16-07-1771
Bij magescheijdt aan Alb. Wilhem van Oldenbarneveld.

1780
Eigenaar: dr. Albert van Oldenbarneveld

1798
Huisnr. 35
Hendrik Heimens, 26 jaar, visser, geh.

Gerrit Wicherts, 25 jaar, vissersknecht, ongeh.

1818
Huisnr. 39
Eigenares: weduwe Gerrit Westerink
Een huis met vier deuren en vensters.

Daarna als eigenaar Peter Willems de Boer.

09-01-1823
Notarieel archief:
Van Peter Willemsen de Boer, dagloner en Kristina Mulders aan Manuel Wolff voor F. 200-.

Noord 40
Heimen Visscher, schippersknecht
geh. Johanna Pruis

1832
Noord 40
Brand Visscher

1839-1849
Noord 40
Hijmen Visscher, schipper,
geh. Jansje Pruis

1850-1860
Heimen Visscher, geb. 1798 Elburg, bootschuiver
geh. Johanna Pruis

1860-1875
Noord 40 K
Johanna Zwana Visscher-Pruis geb. 06-05-1805 Elburg, ol. 27-02-1872 Elburg, wed.

1875-1900
Noord 40
Jan Westerink, geb. 10-06-1834 Elburg, ol. 01-02-1900 Elburg, metselaar
geh. Willempje Westerink, geb. 05-10-1834 Elburg, ol. 29-06-18780 Elburg

Noord 118
Willem van Triest, geb. 07-02-1856 Elburg, visser g
eh. Hermina Zandhuis geb. 27-03-1858 Epe

1900-1920
Noord 118
Jan Westerink geb. 25-08-1967 Elburg
geh. Lubbigje Oldeman, geb. 17-06-1871 Stad Ommen

ca. 1930
Ellestraat 4
Willem Smit

1920-1940
Ellestraat 4

13-05-1939 Geerlig Hagedoorn vorig adres Westerwalstraat 9.
04-02-1961 Vertrokken naar Doelenlaan 23.

15-11-1964 Herman Hulst, winkel. Vorig adres onbekend.

25-11-1970 Hendrikus Leonard Hulst vorig adres Noorderwalstraat 3.
27-08-1973 Vertrokken naar Noorderwalstraat 3.

29-08-1973 Berendina Jansen (egn. van Jacob Schuld) vorig adres Noorderkerkstraat 11.
22-11-1976 Vertrokken naar Oldebroek.

30-08-1973 Jacob Schuld vorig adres Oldebroek.
22-11-1976 Vertrokken naar Oldebroek.

01-11-1976 Wiechert Beijeman vorig adres Molenstraat 26.
01-06-1978 Vertrokken naar Kerkenland 35.

05-12-1978 Hendrik Stouwdam vorig adres Oldebroek.
11-12-1979 Vertrokken naar Oldebroek.

25-03-1980 Marinus Lipke vorig adres Noorderwalstraat 3.
25-02-1981 Vertrokken naar Havenkade 42b.

08-10-1982 Theodorus J. de Koning vorig adres Amsterdam.
22-05-1984 Vertrokken naar Houtrustwal 70.

10-09-1984 Arie Herkert vorig adres Oldebroek.
13-09-1985 Vertrokken naar Oldebroek.

10-09-1984 Jacqueline H. van ’t Hul (egn. van Arie Herkert) vorig adres Putten.
13-09-1985 Vertrokken naar Oldebroek.

19-09-1985 Marcellus J.W. Gosselink vorig adres Zwolle.
19-08-1987 Vertrokken naar Ellestraat 48.
19-09-1985 Augustina A.M. Peelen vorig adres Zwolle.
19-08-1987 Vertrokken naar Ellestraat 48.

29-07-1987 Ida C.M. Wolthers vorig adres Ledige Stede 23.
31-01-1992 Vertrokken naar Utrecht.

25-02-1992 Oscar W. Thieman vorig adres Mast 6.
03-05-1993 Vertrokken naar Biesenkamp 59.

25-02-1992 Sandra Kirschstein vorig adres Mast 52.
06-05-1993 Vertrokken naar Zwolle.

08-07-1993 Jan Wassens vorig adres Zwolle.