Ellestraat 1 (C 77)

1664
Eigenares: Maria Brands

ca. 1700
Eigenaars: de erfgenamen van burgemeester Sandbergen.
 

21-09-1718
Van G.G. Sandberg voor F.80- aan Berent Petersen en Gerberich Tijmonse, een huisje in de Endenhoek op de hoek van de Stege, zuidwaarts het huisje van de stad.
Berent Petersen verkoopt het weer aan Alert Lambertsen en Magtelt Egberts.

1725
Alert Lambertse

1749
Lambert Aalders, daghuurder, met zijn vrouw.

01-11-1779
Lubbertje Jacobs, wediwe van Lambert Aalders verkoopt voor 381 caroli gld aan Jan Lambertsen en Gerrigjen Eijberts, echtelieden, een huis in de Endenhoek, staande naast het huis van Saul Davids en 't achterhuis van de weduwe van Hendrik van Essen.

1782
Eigenaar: Gijsbert Dirks

06-03-1790
Comp. Jan Gijsbertsen en Aaltjen Beerts, echtelieden, e.a. die verkochten een huis aan Hendrik van Leeuwen en vrouw, staande in de Endehoek tussen de Steege en `t huis van Saul Davids.

1798
Huisnr. 39
Roelof Weijenberg, zendbode, 19 jaar, ongehuwd

1818
Huisnr. 43
Eigenaar: Hendrik van Leeuwen

13-04-1825
Notarieel archief:
Aan Elbert van Dragt voor F.265-.

1829
Noord 43
Elbert van Dracht, daghuurder,
geh. met Hendrikje Bruggemans.

1832
Kadastrale eigenaar: Elbert van Dragt

1839-1849
Noord 43
Elbert van Dragt geb. Epe, 62 jaar, ol. 1848 Elburg, tuinman,
geh. Hendrikje Rijnders geb. Heerde, 58 jaar. ol. 23-12-1845 Elburg.

1849
Notarieel archief:
Huis van Elbert van Dragt aan William Cooke voor F.404-.

1850-1860
Noord 43
Reindert van Dragt geb. 1807 Elburg, veehouder,
geh. met Hannisjen Binnekamp geb. 1814 Oldebroek.

1860-1875
Noord 43k
Hendrik Jan van Dragt geb. 01-08-1813 Elburg, dagloner,
geh. met Alida Wilhelmina Mulder.

1861
Notarieel archief:
Nr. 4524
Van Petronella Slieker, weduwe Cooke aan Hendrik Jan van Dragt een huis in de Endenhoek NKC. 77 voor F.440-.

1864
Notarieel archief:
Nr. 5007
Van weduwe Frijlink cs aan Aart Broekhuizen, een huis aan de Eendenhoek voor F.360-.

Noord 43k
Jan van 't Hof geb. 20-11-1832 Oldebroek, landbouwer
geh. met Alida Wilhelmina Mulder geb. 18-12-1832 Doornspijk.

1875-1900
Noord 76 (75) 
Jan van 't Hof geb. 20-11-1832 Oldebroek, landbouwer
geh. met Alida Wilhelmina Mulder geb. 18-12-1832 Doornspijk, ol. 25-05-1891 Elburg.

Noord 75
Hendrikus van Veen geb. 21-04-1817 Elburg, dagloner, ol. 11-07-1885 Elburg,
geh. met Hermina Magré geb. 10-04-1828 Doornspijk.

1900-1920
Ellestraat 1
Johannes van Dragt geb. 01-10-1861 Elburg, viskoopman,
geh. met Aaltje ten Hope geb. 08-10-1859 Elburg.

1920-1940
Ellestraat 1
Johannes van Dragt geb. 01-10-1861 Elburg, weduwnaar

16-08-1949
Ellestraat 1 wordt Oosterwalstraat 16.
J.W. Stoffer

03-08-1964
Oosterwalstraat 16 wordt Ellestraat 1.

1964-1978
Jacob K. Westerink

03-08-1964 Jacob K. Westerink vorig adres Oosterwalstraat 16.
05-06-1978 Vertrokken naar Ellestraat 48.

15-02-1965 Siebe Kuipers (kg) vorig adres Tietjerkerkstradeel.
08-07-1965 Vertrokken naar salonw J.P. Broekhovenstraat.

Ingebruik als kantoorruimte bij accountantskantoor Van Deutekom.