Beekstraat 24 (C 111 en C 112)

1635
Henrick Bigge mit sijn vrou.

1653
Henrick Bigge en vrouw.
 

1664
Eigenaren: burgemeester Henrick Bigge en Maes Witte
Daarna de erfgenamen van burgemeester Bigge en Cars Dircksen.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Bigge voor 6 schoorstenen.

09-08-1706
Alert ten Busch verkoopt voor F.425- aan Kars Dircksen en Magdalena Schuijmerts echtelieden, een huis aan de Beekstraat op de hoek van de Vismerkt alwaar noordwaarts het huis van de weduwe burgemeester Toewater.

1707
Cars Dircksen en zijn vrouw.

25-02-1716
Magdalena Schuijmerts, weduwe van Kars Dirksen, is voornemens weer te huwen met Andries Zakerowitsky jr, aan haar dochter Maria Kars het halve huis en een kamer van het huis staande op de hoek van de Vismarkt.

1725
Andries Zakorowsky

1730
Eigenaren: Jacob Bouwer en Maria Kars.

1749
Wed. Sacrowitsky, winkelierse
Een huis met 2 schoorstenen.

14-04-1764
Comp. Arend Wijnne als volmacht van Andreas Bouwer, welke heeft verkocht voor F.1100- aan Jan Coning en Magtelt Hengeveld echtelieden, een huis aan de Beekstrsaat bij de Vismarckt benevens dat van coperen en voor dat van Gerrit Vos, met het recht dat het secreet staande in de kamer van, en zijnde in het huis van Gerrit Vos uitgedragen moet worden.

1798
Huisnr. 64
Bernardus van den Berg, loodgieter, 53 jaar, gehuwd

1808
Huis van erven Jan Koning en Magteltjen Hengeveld, laatst bewoond door Harmen Boon en weduwe Zwart voor F.1000- aan van Hulzen en Aswerus Ambtmeijer.

1818
Huisnr. 73
Eigenaar: Azuerus Ambtmeijer
Een huis met 10 deuren en vensters.

1829
Noord 73
Jacob Zoet geboren te Elburg, 35 jaar, schoenmaker,
geh. Annaatje Willems geb. Amsterdam , 38 jaar

06-07-1831
Nr. 3383
Toewijzing huis van Azwerus, Jan en Cornelis Ambtmeijer. erfgenamen en Neeltje Schoonhoven, weduwe van Hulzen en Johanna van Hulzen, weduwe Jacob Westerink twee huizen staande in het NK.
1e perceel NK nummer 73 aan de Beekstraat bewoond door Antonij Hooghordel voor F.900- aan E.W. Vinke.
2e perceel achterste gedeelte uitgaande in de Vischpoortstraat onder het zelfde nummer thans bewoond door G.J. Potgieter aan A. Hooghordel voor F.460-. Toeslag samen voor F.1429- aan A. Hooghordel.

1832
Kadastraal eigenaar: Willem Geerlofs, bakker

1839-1849
Noord 73
Gerrit Jan Potgieter, geb. Elburg, 42 jaar, kleermaker
geh. Margaretha Huijer, geb. Zwolle, 47 jaar

Gerrit Vos, geb. Elburg, 27 jaar, schoenmaker
geh. Elisabeth Visser, geb. Doetinchem, 23 jaar

Dirk uit den Boomgaard, geb. 1800 Doornspijk, landbouwer
geh. Wijntje van der Laan

Tjibbe de Vries, geb. Elburg, 32 jaar, schipper
geh. Hendrika Burgemeester, geb. Doesburg, 27 jaar

1850-1860
Noord 73
Salomon Jacob Krijn, geb. 1800 Amsterdam, koopman
geh. Grietje Cohen, geb. 1790 Amersfoort
 

Noord 73a
Dirk uit den Boomgaard, landbouwer
geh. Wijntje van der Laan

Alexander Siskind Förster, geb. 27-12-1835 Elburg, winkelier
geh. Leentje Jacob Arnstein, geb. 12-05-1833 Mittan (Rusland)

09-10-1861
Notarieel archief:
Van Willem Geerlofs aan Daniel de Fluiter.
1e perceel een huis aan de Beekstraat en Vischpoortstraat NKC 112, laatst bewoond door Salomon Krijn.
2e perceel NKC. 111 huis aan de Vischpoortstraat achter de vorige woning, gescheiden door een muur en boven door een houten schot, bewoond door Alex Förster.

1860-1875
Noord 73a K
Johannes Antonius Claeijs, geb. 10-05-1828 Terneuzen, opzichter waterstaat
geh. Johanna Alberta Strooman, geb. 09-10-1826 Zutphen

Alexander Siskind Förster, winkelier
geh. Leentje Jacob Arnstein.

Noord 73 K
Johan Theodoor Peuchen, geb. 03-08-1829 Dendermonde, gepensioneerd kapitein
geh. Agnes Elisabeth Brouwer, geb. 04-08-1829 Waardenburg

Albertus Leenaat Boekholt, geb. 17-04-1844 Vrijenban
geh. Anna Maria Oosterhof, geb. 09-04-1851 Delft

Gekomen op 05-09-1870 van Kampen.
Dina L. Sweerts de Landas, geb. 12-05-1831 Gorinchem, wed.
Vertrokken op 04-09-1872 naar Kampen.

Gekomen op 01-01-1873 van Vaals.
Wed. Catharina Helena Dicke, geb. 10-10-1828
Vertrokken op 22-04-1875 naar Noordwijk.

Jacob de Fluiter, geb. 02-09-1839 Elburg, winkelier
geh. Magdalena Geertruida Doets, geb. 22-11-1835 Hilversum.

1875-1900
Noord 1
Jacob de Fluiter, winkelier
geh. Magdalena Geertruida Doets.
 

1900-1920
Noord 1
Gekomen op 02-11-1906 van Noord-Amerika.
Rein Westerink, geb. 07-10-1856 Elburg, landbouwer
geh. Charlotte Anny Mink, geb.14-07-1866 New-Jersey (Amerika)

Vischpoortstraat 2
Hein Hendrik Hengeveld, geb. 23-07-1872 Elburg, manufacturier
geh. Dirkje van den Berg, geb. 23-10-1872 Doornspijk

Dirk Nijenhuis, geb. 05-11-1878 Heerde, winkelier
geh. Jantje van de Streek, geb. 13-04-1884 Zwolle

07-07-1919
Hendrik Karssen, geb. 29-06-1889 Elburg, horlogemaker
geh. Femia Hendrika van Lonkhuijzen, geb. 12-08-1884 Heteren
Kinderen:
 - Zeger geb. 12-08-1917 Elburg
 - Hendrika
 - Willemina geb. 19-08-1920 Elburg
 - Anna Margretha geb. 26-12-1922 Elburg
 - Gerharda Johanna geb. 29-12-1925 Elburg
Op 27-09-1951 is Hendrik Karssen vertrokken naar Bagijnendijk 3.
Inw. op 01-08-1947 Anna M. Karssen (geh. dochter)
Op 12-08-1947 vertrokken.

17-03-1952 Jacob Hoeve vorig adres Jufferenstraat 26.
17-12-1957 Vertrokken naar Ermelo.

 
Woning met cafetaria van J. Hoeve

13-12-1954 Driesje van Boven (db) vorig adres Kampen.
28-07-1955 Vertrokken naar Oldebroek.

04-07-1955 Berendje Bruins (db) vorig adres Kampen.
29-08-1955 Vertrokken naar Hilversum.

11-06-1956 Pauline van Schepen (db) vorig adres Menaldumadeel.
22-03-1958 Vertrokken naar Menaldumadeel.

02-07-1968 Hendrik J. Hoeve vorig adres Ermelo. 
24-04-1978 Vertrokken naar Ermelo.


20-06-1978 Antony van Wezep vorig adres Zuiderzeestraatweg Oost 76.

17-01-1983 Anthonie Waanders vorig adres Klokbekerweg 40.
08-11-1983 Vertrokken naar Ellestraat 14.

1987
Beekstraat 24
A. van Wezep café "de Vischmarkt".

07-07-1991 Catharina P. Foppen (egn. Van den Berg) vorig adres Nunspeet.
20-09-1991 Vertrokken naar Hanzestraat 79.

02-01-1992 Richard A. Klappe vorig adres Hellenbeekstraat 40.
01-10-1993 Vertrokken naar Vletstraat 72.

21-01-1992 Hendrik J. van Boven vorig adres Oldebroek.
03-11-1993 Vertrokken naar Zuiderkerkstraat 2.

12-06-1992 Bartje van Dijk (egn. van Hendrik van Boven) vorig adres Ellestraat 52-2.
03-11-1939 Vertrokken naar Zuiderkerkstraat 2.

01-06-1993 Margreet van Wezep vorig adres Singel 28.
01-10-1993 Vertrokken naar Vletstraat 72.

02-11-1993 Corine ten Cate vorig adres Nunspeet.