Beekstraat 22 (C 113)

1635
Baette Lutteken (weduwe burgemeester Toewater)

1653
Weduwe Wilhem toe Water

1664
Eigenares: weduwe Wilhem toe Water; Willem toe Water betaald.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Toe Water betaald voor vier schoorstenen.

1707
Vrou Toewater en Heimerik Lutteken

1725
Gerrit Hengeveld

29-05-1726
Alexander van Dedem verkoopt voor F. 445- aan Gerrit Hengevelt en Stijntje Jans een doorgaand huis op de Beekstraat tussen het huis van Zakerowsky en de erfgenamen Bigge, en noordwaarts Gorris Kuijpers.

08-05-1739
Harmen Nagelholt en Stijntje Jansen verkopen voor F. 700- aan Magtelt, Jan en Johannes Hengevelt, onmondige kinderen van Gerrit Hengevelt en Stijntje Jansen, gewesen echtelieden, een half doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Andries Sacrowitsky en van Gorris Kuijpers.

25-11-1740
Comp. Jan Konigh en Megtelt Hengeveld echtelieden, en Willem Hengevelt en Jan Jansen als mombers van Johannes en Jan Hengevelt kinderen van zaliger Gerrit Hengevelt bij Stijntje Jans verwekt. Dat Jan Konigh en vrouw zullen hebben het doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen het huis van weduwe Andrees Sacrowetsky en `t huis van Gorris Kuijpers.

1749
Jan Koning, wijncooper/herbergier en vrouw, capitalist.
Costganger is Jannes Hengevelt.
Een huis met vier schoorstenen.

01-06-1797
Mechtelt Hengevelt, weduwe van Jan Koning heeft verkocht voor F. 1200- aan Beert Peters Zwart en Geertjen Hengeveld een huis aan de westzijde van de Beekstraat tussen het huis van comp. en Jacobus Ruis thans bij coperen bewoond.

1798
Huisnr. 65
Beerd Zwart, schipper, 38 jaar, geh.

27-08-1808
Comp. Geertje Hengeveld, weduwe van Beerend Zwart, dewelke verklaarde wegens haar van tijd tot tijd geleverde winkelwaren schuldig te zijn aan Uco Olfert Koolman en Trijntje Kuijlmans, echtelieden, een som van F. 700-. Als pand haar huis op de Beekstraat in het Noorderkwartier bij haar zelf bewoond.

26-11-1816
Notarieel archief:
Van Geertje Hengeveld, winkelierster mede voor Harmtjen, Megteldjen en Geeltjen Zwart, dienstboden te Leiden, en Peter Zwart, schipper te Amsterdam, huisnummer 74 aan Hendrik van Doesburg voor F. 1100-.

1818
Huisnr. 74
Eigenaar: Hendrik van Doesburg
Een huis met 9 deuren en vensters.

1829
Noord 74
Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier
geh. Gerrigjen Ponstein, geb. 1789 Elburg

Aaltje Veldkamp (dienstmeid), geb. Elburg, 27 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier

1839-1849
Noord 74
Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier
geh. Gerrigje Ponstein, geb. 1789 Elburg

Jacobus Doesburg, geb. Vollenhove, 17 jaar, dienstvolk

1850-1860
Noord 74
Hendrik van Doesburg, winkelier, ol. 16-05-1859 Elburg
geh. Gerritje Ponstein, geb. 1789 Elburg

In 18-05-1854 gevestigd Jan Gerrit van der Wolde, geb. 19-05-1826 Elburg, bakker
geh. Dirkje Brouwer, geb. 25-04-1825 Leeuwarden.

1860-1875
Noord 74 K
Jan Gerrit van der Wolde, geb. 19-05-1826 Elburg, bakker,
geh. Dirkje Brouwer, geb. 25-04-1825 Leeuwarden.
Vertrokken op 28-08-1862 naar Zevenhuizen.

14-01-1863
Notarieel archief:
Van Harmen van de Wolde aan Hendrik van de Wolde, bakker, huis staande aan de Beekstraat/Smidssteeg NKC. 113 voor F.1900,-- Eigenaar door koop 10-12-1853.

1860-1875
Noord 74 K
Catharina Everdina Wijnmalen, geb. 28-08-1810 Steenbergen, ol. 10-10-1870 Elburg

Cornelia Storgia Craandijk, geb. 21-12-1839 Amersfoort

Catharina Everdina Craandijk, geb. 09-09-1845 Amersfoort, ol. 21-11-1867 Elburg.
 

Noord 74 K
Simon Karel Emanuel Mathijs Willem Gansneb gen. Tengnagel, geb. 12-02-1813 Vollenhove ol. 08-11-1872 Elburg geh. Anna Sidonia Gebhardt, geb. 01-11-1828 Menado (Celebes). 22-04-1875 vertrokken naar Wageningen.

Gekomen op 03-09-1875 van Arnhem.
Hendrik de Fluiter, geb. 14-10-1829 Elburg, tapper
geh. Catharina Stooter, geb. 18-10-1827 Deventer.

1875-1900
Noord 74
Hendrik de Fluiter,
geh. Catharina Stooter. ol. 05-02-1890 Elburg.

Noord 2
Wed. Catharina Geertrui Vermeer-Harmsen, geb. 04-07-1835 Zutphen, ol. 22-01-1897 Elburg

1900-1920
Beekstraat 24
Geertruida Johanna Vermeer, geb. 19-06-1870 Elburg.

1920-1940
Beekstraat 22
Martinus Meelissen, geb. 05-10-1897 Avereest, onderwijzer
geh. Fenna van der Wal, geb. 30-03-1901 Ferwoude.

Hemme Hagedoorn, geb. 20-05-1893 Avereest
geh. Maria Catharina Harmeijer, geb. 21-04-1886 Beverwijk.

1936-1942
Hendrik Huibertus van Ameide, predikant. 

08-02-1936 Hendrik H. van Ameide vorig adres Groot Ammers.
01-05-1942 Vertrokken naar Nunspeet.


01-05-1942 Gezina Horseling (kg) vertrokken naar Nunspeet.


08-02-1936 Andrea J.M. Klink (familie) vorig adres Groot Ammers.
01-05-1942 Vertrokken naar Nunspeet.


22-09-1942 Wouter Leendert Tukker (predikant) vorig adres Hei- en Boeicop.
29-04-1946 Vertrokken naar Bleskensgraaf.


22-09-1942 C. van Wijngaarden (moeder) vorig adres Hei- en Boeicop.
29-04-1946 Vertrokken naar Bleskensgraaf.


22-09-1942 Eiltje Bakker (dienstbode) vorig adres Hei- en Boeicop.
18-07-1944 Vertrokken naar Hei- en Boeicop.

12-06-1946 Hendrik Suurveld vorig adres Bergh. 
00-04-1947 Vertrokken naar Nunspeterweg.


03-05-1946 Anthonia v.d. Poel (kg) vorig adres Uting’deel.
02-02-1947 Vertrokken naar Wapenveld.

03-05-1946 Sietske Akkerman (kg) vorig adres Utinng’deel.
02-05-1947 Vertrokken naar Wapenveld.

01-05-1947 Dirk van der Ent Braat (predikant) vorig adres Montfoort.
20-12-1949 Vertrokken naar Kesteren (Opheusden).


01-05-1947 G. van de Grift (db) vorig adres Montfoort.
20-12-1949 Vertrokken naar Kesteren (Opheusden).

28-02-1951 Gerardus Hagenbeek vorig adres Ermelo.
09-10-1951 Vertrokken naar Julianaweg 22.

24-04-1951 Jan van Essen vorig adres Groesbeek.
09-10-1951 Vertrokken naar Julianaweg 28.

25-10-1951 Johannes Nieborg vorig adres Kampen. 
01-05-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

10-09-1953 Adriaan Janse vorig adres Molenpad 1.
22-03-1957 Vertrokken naar Smeesteeg 17.


10-09-1953 Martinus Janse (broer) vorig adres Molenpad 1.
06-09-1954 Vertrokken naar Bas Backerlaan 12.

 

01-11-1954 Jan Monster vorig adres Nieuwleusen.
09-04-1956 Vertrokken naar Hertog Eduardstraat 7.

 

01-05-1956 Hendrik van den Pol vorig adres Bloemstraat 15.
30-06-1969 Vertrokken naar Vischpoortstraat 4-6.

12-07-1969 Johannes van den Pol vorig adres Beekstraat 14a.
10-12-1970 ol. Johannes van den Pol

10-12-1970 Cozijn van den Pol (zoon van Johannes van den Pol)