Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 20 (C 114) en 20A

1635
Lambert Engelen mit sijn vrou

1653
Weduwe van Lambert Craffsen
 

1664
Eigenaren: de erfgenamen van Lambert Craffsen

1676
Schoorsteengeld: voor twee schoorstenen betaald door Igerman Crachtsen.

13-05-1701
Comp. Aeltjen Simons, weduwe van Wissinck en Stijntjen Stuijaarman, die verklaarden verkocht te hebben voor F. 1100- aan Andries Wolfsen en Marrichjen Eijberts echtelieden, een doorgaand huis aan de Beeckstraete staande tussen de huizen van weduwe Dr. toe Water en Van der Horst.

13-05-1724
Burgemeester en Raad en Schepenen verkopen voor F. 150- aan Gorris Kuijper en Toppe van der Horst een doorgaand huis aan de Beekstraat wegens achterstallige verponding van de weduwe van Andries Wolfsen aangekomen, alwaar Zeeman noordwaarts en weduwe Veltkerken zuidwaarts aangehuijst zijn.

1725
Gorris Kuijper
Daarna als eigenaar Christoffel Boeduinx.

1749
Christoffel Boeduinx, ontvanger, met zij vrouw Clasina Top
Een huis met vier schoorstenen.

24-03-1791
Gerrit Hengeveld Wzn. en vrouw M.G. Boeduinx transporteert aan Jacobus Ruisch en Jannetje Staals echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat tussen de huizen van de weduwe Koning en van ds Moojen, zoals het door Moses Salomon bewoond wordt, voor F. 2000-.

1798
Huisnr. 66
Jacobus Ruis, 52 jaar, metselaar, geh.

1818
Huisnr. 75
Eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal

05-07-1821
Notarieel archief:
Comp. Jannetje Staal, weduwe van Jacobus Ruijs, mede voor zoon Jan Ruijs wonende te Rotterdam en Maria Ruijs te Elburg en Willem Ruijs, schipper te Amsterdam, transporteert aan Johannes Adrianus Ketjen, rentenier, een huis staande aan de Beekstraat NK 75 voor F. 1600-. Jan Ruijs verklaart eerlang naar de West te vertrekken.

1822
Noord 75
Johannes Adrianus Ketjen, koopman

1829
Noord 75
Johannes Adrianus Ketjen geb. Amsterdam, 46 jaar, papierfabrikant
geh. Maria Elisabeth Houtman geb. Weesp, 32 jaar

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Ketjen

1839-1849
Noord 75
Weduwe Lutera Maria Engelen-Romein geb. IJzendoorn, 38 jaar
Inwonend: Adriaan W. Engelen, geb. Valburg, 34 jaar, schoolopziener, ongeh.

Barend Wolff, geb. 12-01-1800 Elburg, koopman
geh. Aaltje van Wijhe, geb. 11-06-1822 Zwolle

1860-1875
Noord 75 K
Barend Wolff, geb. 12-01-1800 Elburg, koopman, ol. 02-01-1873 Elburg
geh. Aaltje van Wijhe, geb. 11-06-1822 Zwolle
Vertrokken op 29-08-1873 naar Wijhe.

Pieter Geerts, geb. Oudendijk, boekhandelaar, ongeh. 28-04-1874 van Epe
Op 01-05-1876 vertrokken naar Hoorn.

1860-1875
Noord 75 K
Pieter Antony Bouhuis, geb. 16-09-1815 Hoogeveen, ol. 05-04-1895 Elburg, commies (ambtenaar)
geh. Gezina Anna van Lith, geb. 04-12-1822 Zwolle, ol. 21-06-1899 Elburg

30-06-1876
Notarieel archief:
Van Louis Ferdinand Schermer te Elburg en Pieter Geerts te Hoorn aan George Jacobus Wiggers te Elburg het huis en erf voor F. 4000-.

1875-1900
Noord 3
George Jacobus Wiggers, geb. 25-01-1834 Warnsveld, ijzerhandelaar
geh. Johanna Geertruida Scholten, geb. 29-04-1831 Epe

1900-1920
Beekstraat 22 (20)
George Jacobus Wiggers, geb. 25-01-1834 Warnsveld, ijzerhandelaar
geh. Johanna Geertruida Scholten, geb. 29-04-1831 Epe

1920-1940
Beekstraat 20
Jacob Wiersma, geb. 26-12-1876 Edam
Kind:
 - Annetje Wiersma, geb. 01-08-1910 Assendelft

Beekstraat 20a
(eigenaar Spoorweg Mij, Utrecht)

1979
Edgar Stevens, geb. 12-01-1909 Anderlecht, radio-installateur, 1953-1963 vertrokken naar Australië, 1979 vertrokken naar Australië 
geh. Betsy Johanna Wittenberg, geb. 06-10-1901 te Elburg.

08-07-1940 Welter Heringa (kg) vorig adres Renkum.
01-10-1940 Vertrokken naar Renkum.

04-10-1940 Johan van Daal vorig adres Wormer. 
11-10-1940 ol. Johan van Daal

02-02-1952 Marinus van der Wouden vorig adres Groningen.
21-09-1952 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 16.

18-11-1952 Frederik J. Noorderbos (kostganger) vorig adres Doornspijk.
27-11-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

17-12-1952 Hessel Wieger Joustra (kostganger) vorig adres Wageningen.
05-05-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

24-08-1953 Edgard Stevens vertrokken naar Australië.

24-08-1953 Betsy Johanna Wittenberg (echtgenote van Edgard Stevens) wordt hoofdbewoner.
12-06-1963 Edgar Stevens terug uit Australië.

15-02-1956 Beertje Hoekert (kostganger) vorig adres Ermelo.
29-07-1957 Vertrokken naar Amsterdam.

12-06-1963 Edgard Stevens vorig adres Australië.
06-11-1967 Vertrokken naar Australië.

06-11-1967 Betsy Wittenberg (hoofdbewoner)

21-11-1967 Edgard Stevens vorig adres Australië.
04-09-1979 Vertrokken naar Doorn.

04-02-1980 Jacomijntje E. Kroese vorig adres Wilgenkampstraat 8.
03-12-1990 Vertrokken naar Nunspeet.

 

13-02-1981 Roelofje Ponsteen vorig adres Westerwalstraat 12
24-01-1989 Vertrokken naar IJsselmeerweg 23.

21-01-1991 Paula J.M. van Meel (egn. van Smit) vorig adres Molenstraat 34.
21-08-1992 Gerrit Smit vorig adres Oldebroek
30-06-1994 Vertrokken naar Oldebroek.

19-09-1994
Controle leegstand

 

Beekstraat 20

1966
Rotterdamse bank: nieuw adres Beekstraat 25

1979
Beekstraat 20a
Kantoorruimte E. Stevens

1980-1987
Beekstraat 20
C. van de Pol

01-04-1966 Rotterdamse bank vertrokken naar Beekstraat 25

 

Beekstraat 20A
Kantoorruimte E. Stevens

C. v.d. Pol