Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 16 (C 118)

1635
Dirkjen van Brienen en maegd

22-11-1639
Annichgen Gijsberts geassisteerd met doctor Crato transporteren aan Cornelisgen Berents de helft van een huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van erfgenamen burgemeester Reeffsen aan de eene zijde en weduwe Henrick Top aan de andere zijde.

1653
Beerent Craffsen

1664
Eigenaar: Joan Loeffsen

26-02-1676
Johan Loefsen en vrouw Cornelisjen Berents hebben een huis staande aan de Beekstraat tussen de huizen van burgemeester Reeffsen en Jan Tol.

1676
Schoorsteengeld: betaald door Johan Loeffsen voor twee schoorstenen.

22-08-1690
Helena van der Thoorn verkoopt voor F.350- aan Willem Willemsen van der Horst chirurgus en Metjen Feith het doorgaande huis op de Beekstraat, van Jan Loefsen, staande tussen het huis van weduwe burgemeester Henrick Reefsen en van de Wesen, als nu bij Boris Joosten en Meijnte Spiegels bewoond.

1707
Berent Feith en zijn vrouw Metjen Feith

18-11-1715
Willem van der Horst en Jannetje Nieuwboer verkopen voor F. 300-aan Berent Feith en Metta Feith, echtelieden, 1/10 part van een huis en schure aan de Beekstraat en achter in de Stege door koperen selfs bewoond.

1725
Berent Feith

1749
Albert Feith, stads-chirurgijn, dijkschrijver en coopman, met zijn vrouw.
Als kostganger Barend Feith.
Het huis had toen drie schoorstenen.

13-7-1761
De erfgenamen van Barent en Metjen Feith verkopen voor F. 800- aan Beert Hendriks Spek en Marrigjen Reinenberg, echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van de heer van Brienen en Gerrit Vos.

1798
Huisnr. 68
Aaron Jacobs, koopman, 46 jaar,
geh. weduwe Hendrikjen Spek-Doppenberg, naaister, 42 jaar

1818
Huisnr. 77
Eigenares: weduwe Hendrikjen Spek-Doppenberg

1829
Noord 77
Hendrik Jan Spek geb. 20-04-1792 Elburg, timmerman, kroeghouder per kan
geh. Hendrikje van de Kerk, geb. Elburg 46 jaar

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Hendrik Spek

1839-1849
Noord 77
Hendrik Jan Spek, geh. Hendrikje van de Kerk

1850
Notarieel archief:
Nr. 2665
Hendrik Jan Spek en Aart Foppen met Johanna Catharina Spek te Harderwijk verkopen aan H.J. Spek het huis C.118, 119 en 120 voor F. 1160-.

1850-1860
Noord 77
Hendrik Jan Spek, geb. 20-04-1792 Elburg, timmerman

1860-1875
Noord 77 K
Hendrik Jan Spek, geb. 20-04-1792 Elburg, ol. 21-06-1862 Elburg, timmerman, weduwnaar

Aalt Brands, geb. 17-09-1819 Kampen, mandenmaker
geh. Hendrika Margaretha Wouters, geb. 20-12-1823 Kampen

1875-1900
Noord 5 (77) 
Aalt Brands, mandenmaker
geh. Hendrika Margaretha Wouters

1900-1920
Noord 5
Johannes Hendrikus Brands, geb. 19-02-1868 Elburg, mandenmaker
geh. Aartjen Hulst geb. 31-08-1872 Elburg

Beekstraat 18
Johannes van Koot, geb. 14-06-1861 Elburg, barbier, ol. 21-09-1913 Elburg
geh. Alberdina Welmers, geb. 09-03-1864 Ambt-Hardenberg

1920-1951
Beekstraat 16
Weduwe Alberdina van Koot-Welmers, ol. 1951

17-08-1951 Welmer van Koot (zoon van Alberdina van Koot)
19-06-1972 Vertrokken naar Beekstraat 21.

03-05-1975 Johannes Jzn. van den Pol vorig adres Beekstraat 14.
29-11-1976 Vertrokken naar Beekstraat 14.

1976 oktober
Babyzaak "Olleke Polleke"