Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 12 (C 123)

1635
Gerrit Top met zijn vrouw

1653
Weduwe Gerrit Tops met dochter en zoon

1664
Eigenaar: Gerrit Top

02-08-1690
Willem Hardenberch en Cunera Dircks echtelieden, hebben verkocht voor F. 360- aan Elias Hermsen een doorgaand huis op de Beekstraat , naast het huis van Jan Dorre en van Jan Topp, waarvan de wederhelft Berent Dijck secr. van Oldebroek behoord.

23-07-1691
Berent Dijck en Betjen Henricks verkopen dan hun helft van dat huis met de stallen en de mestvaalt over de Stege aan Elias Hermsen, waarvan de andere helft hem reeds toebehoord.

1708 juni
Comp. Evert Lambertsen die verklaarde verkocht te hebben aan Gerharda Hoevelaek een huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van weduwe en erfgenamen van Johan van Brienen zuidwaarts en Dirk Jochemsen Brouwer noordwaarts.

1725
Henrick van Otterloo

1749
Henrick van Otterloo, coopman/grutter met zijn vrouw

24-01-1761
Henrik van Otterloo heeft een huis aan de Beekstraat met een grutterij, waaraan zuidwaarts van Brienen en noordwaarts het huis van Teunis van den Berg.

05-01-1770
Comp. Beert van Houten en Albertha Boeduijn echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben aan Gerrit Hengeveld en Maria Geertruiid Boeduijn echtelieden, voor een halfscheid, en aan Albertus de Gunst en Gesina de Wit echtelieden, de andere halfscheid voor F. 2000-.
1e. een doorgaand huis met schuur en achterhuis op de Beekstraat en achter op de Steege staande tussen de huizen van Johan Gerrit van Brienen en Hendrik van den Berg.
2e. een grutterij in voornoemd huis met bakken enz. voor de som van F. 1300-.

21-05-1770
Gerrit Hengeveld en Maria Boeduijn en Albert de Gunst en Gesina de Wit verkopen aan Johan Gerrit van Brienen en Johanna Kelderman voor F. 2000- een huis aan de Beekstraat staande naast het huis van koper en van Hendrik van den Berg.

30-10-1790
Bij testament van Johan Gerhard van Brienen dit huis met o.a. zilveren schenkborden aan zijn neef Hendricus Jacobus Tijdeman te Hattem.

13-03-1792
Hendricus Jacobus Tijdeman en Anna Margaretha Monkenbeek echtelieden, transporteren aan Moses Salomon en Jennigjen Philippus een doorgaand huis met achterhuis op de Beekstraat staande tussen de huizen van mr. Houck ter eenre en dat van juffrouw van Someren ter andere zijde voor F. 1115-. Verkregen uit de erfenis van neef J.G. van Brienen, oud-burgemeester van Elburg.
(Een dochter van H.J.Tijdeman en A.M. Monckenbeek, Maria Jacoba Tijdeman huwde met Hendrik Knottenbelt overleden te Elburg 08-04-1809, en hadden een herberg aan de haven. Zij huwde later met Willem van Triest).

1798
Huisnr. 70
Moses Salomon, 55 jaar, koopman, geh

1818
Huisnr. 79
Eigenares: Jantje Salomon-Philips

1829
Noord 79
Levie Joel Cohen geb. 15-08-1793 Amersfoort, koopman
geh. Rebekka Mozes.

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Jantje Salomon

1839-1849
Noord 79
Levie Joel Cohen, koopman
geh. Rebekka Salomon geb. Elburg, 47 jaar

1850-1860
Noord 79
Levie Joel Cohen, koopman, geh. Rebekka Mozes ol. 14-02-1855 Elburg

1860-1875
Noord 79 K
Levie Joel Cohen, weduwnaar

1875-1900
Noord (79) 7
Mozes Cohen geb. 15-05-1820 Elburg, manufacturier
geh. Dorothea Spanjaard, geb. 05-04-1823 Borne, ol. 08-03-1887 Elburg

1900-1920
Noord 7
Beekstraat 14
Mozes Cohen geb. 15-05-820 Elburg, weduwnaar

Beekstraat 14
Johannes van de Pol, geb. 04-04-1876 Nijkerk, manufacturier
geh. Aleida Petronella van Tongeren, geb. 23-11-1879 Elburg

1920-1940
Beekstraat 12
Johannes van de Pol

14-05-1941 ol. Peter van Tongeren

21-05-1947 Johannes van den Pol vertrokken naar Noorderkerkstraat 5.

21-05-1947 Willem van den Pol (geh. zoon van Johannes van de Pol)
01-06-1973 Vertrokken naar Omloop 71.

01-06-1973 Johannes van den Pol vorig adres Hellenbeekstraat 111.
31-01-1979 Vertrokken naar Beekstraat 28.

 

25-03-1980 Johannes van den Pol vorig adres Beekstraat 28.


Winkel Hema

1987
Beekstraat 12
J. van den Pol (Hema)