Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Beekstraat 10 (C 127)

1653
Dirck Guertsen


1664
Eigenaar: Dirck Guertsen

1676
Schoorsteengeld: Swaene Guerts voor twee schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Jan ter Woert

1707
Dirck Brouwer

04-05-1713
Metjen Wijne, weduwe van Jan Dircksen, verkoopt aan Gerritjen Teunis een huis staande op de hoek van de Bottermerckt naast het huis van de grutter, voor F. 200-.

1725
Teunis Gerrits

1730
Eigenaar: Teunis Gerrits, kuijper

1749
Teunis van den Berg, cuijper/ijker

06-02-1760
Teunis Gerritsen van den Berg en Janna Jans hebben een hypotheek. Als pand hun huis aan de Botermerkt waaraan noordwaarts de straat, westwaarts het huis van Willem ten Hove en zuidwaarts dat van Hendrik van Otterloo.

18-02-1783
Familie van den Berg verkopen hun huis voor F. 421- aan Jacobus van Doesburg, staande op de Beekstraat naast het huis van de heer van Brienen aan de Botermarkt op de hoek.

Jacobus van Doesburg verkocht het weer aan Jurrien van Zomeren voor F. 400-.

30-11-1796
Comp. Jurrien van Zomeren en Johanna Straatman echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F. 500- aan Willem Stevens, een huis aan de Beekstraat op de hoek van de Botermarkt naast het huis van Moses Salomon thans bewoond door Elisabeth van Someren.

1798
Huisnr. 71
Willem Stevensen, koperslager, 57 jaar, ongehuwd. Peter Reinderts, koperslager, 56 jaar, weduwnaar

1818
Huisnr. 80
Eigenaar: Peter Reinderts
Een huis met vier deuren en vensters.

09-11-1821
Notarieel archief:
Van Peter Reijnderts, wonende te Kampen het huis NK 80 aan de Beekstraat aan de Botermarkt voor F. 650- aan Antonij Hagedoorn en Aaltje Timmermans thans door kopers bewoond.

1821
Noord 80
Antoni Hagedoorn, koperslager/winkelier

1829
Noord 80
Antoni Hagedoorn, geb. 03-06-1795 Zwolle, koperslager
geh. Aaltje Timmerman, geb. 09-12-1790 Wanneperveen

1832
Kadastraal eigenaar: Antonie Hagedoorn

1839-1849
Noord 80
Antony Hagedoorn, koperslager,
geh. met Aaltje Timmerman

1850-1860
Noord 80
Antony Hagedoorn,
geh. met Aaltje Timmerman.

1860-1875
Noord 80 K
Antony Hagedoorn, koperslager
geh. Aaltje Timmerman, ol. 16-03-1864 Elburg.

23-10-1872
Notarieel archief:
Van familie Hagedoorn aan Abraham Hengeveld het huis NKC. 127, staande op de hoek Beekstraat/Noorderkerkstraat voor F. 700-.

1860-1875
Noord 80 K
Abraham Hengeveld CCzn, geb. Elburg 15-05-1824, timmerman,
geh. Jeannetta Gerharda ten Cate, geb. 28-12-1826 Zutphen.
Vertrokken naar Noord-Amerika.

Roelof Izak Renten, geb. Amsterdam 22-10-1800, griffier, weduwnaar

14-09-1875
Notarieel archief:
Van Hendrik Roelof Balk Dzn. aan Jacob Geertruida Karssen en Arnolda Christina Karssen allen te Elburg het huis en erf C. 127 voor F. 1300-.

1875-1900
Noord 8
Weduwe Magteldje Schutte-Karssen geb. 01-05-1825 Elburg, ol. 10-01-1889 Elburg

Bastiaan Karel Dominicus Kluijtmans, geb. 02-11-1826 Arnhem, ol. 07-12-1885 Elburg, zaakwaarnemer
geh. Barbera Jaarsma, geb. 03-07-1835 Koudum

14-02-1859
Politiezaken nr. 104:
Signalement van B.H.K.D. Kluijtmans geboren te Arnhem 02-11-1826. Aangezicht rond en vol; voorhoofd rond; oogen blauw; neus breed; mond ordinair; kin rond; haar donkerruin; kleur ovaal en bleek, dragende een snor doch zonder baard; zijn houding manhaftig en brutaal, gang zeer winderig slaande met zijn armen en makende grote passen, redelijk lang en gezet, gewone taal Gronings-tongval en voor zover bekend spreekt hij ook Fransch en Hoogduitsch.
Bij zijn vertrek gekleed in zwartlakensche paletot en dito broek, een zwart lakensche pet, een grijze wollen bouffante, hooge schoenen, dragende gewoonlijk onderbroeken met lange pijpen.

1900-1920
Noord 8
Beekstraat 12
Weduwe Wolterdina Arnolda de Lange-van der Kamp, geb. 11-10-1845 Elburg, wed. van Nicolaas de Lange

1910-1963
Beekstraat 10
Gerrit Kruithof, geb. 10-11-1899 Krommenie, winkelier
geh. Jennegien Zwanepol, geb. 17-05-1899 Kampen.

27-09-1950 Jan Zwanepol (kg) vorig adres Kampen.
15-06-1951 Vertrokken naar Kampen.

22-10-1963 ol. Gerrit Kruithof

24-11-1953 Arend Kruithof (geh. z. van Gerrit Kruithof)
12-10-1991 ol. Arend Kruithof

27-12-1973 Wed. Johanna aan 't Goor-van Dragt (schnoonmoeder) vorig adres Beekstraat 18.
21-07-1976 Vertrokken naar Zwolle.

12-10-1991 Jansje aan 't Goor (wed. van Arend Kruithof)
09-06-1992 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 2.

 

16-11-1992 Hendrik J. Kruithof en Hendrika van de Weg (egn) vorig adres Terbekeweg 2