Beekstraat 6 (C 132)

1635
Harmen van Ems mit vrou en maegd

1653
Hermen van Ems

1664
Eigenaar: Herman van Ems
 

1676
Schoorsteengeld: de weduwe van Willem van Ems betaald voor vier schoorstenen.

07-07-1704
Comp. Weijmina Rouwen, weduwe van burgemeester Olofsen die verkocht had voor F. 450- aan Willem Camp en Henrikjen Gorris echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Reijn Petersen Nucke noordwaarts en Cunera van Grootvelt weduwe Willem Jansen Schae zuidwaarts neffens een schuijre en stalling alwaar oostwaarts de Steege en zuidwaarts Henrik Nest, west en noordwaarts verkopers zelf.

1706
Willem Camp

04-07-1719
Hendrikje Gorris weduwe van Willem Camp en Jan Muller en Elizabeth Camp en Steven Louw en Jannetje Camp verkopen voor F. 520- een doorgaand huis staande aan de Beekstraat naast Rein Nucke en daar Harderwijk uithangt.

11-11-1719
Jacob Teunissen verkoopt het huis waar Harderwijk uithangt voor F. 540-.

1725
Gerrit Nagelhout

 

08-11-1731
Cornelis Egbertsen en Geijse Nagelhout echtelieden als mede erfgenamen van Gerrit Nagelhout verkopen aan Gerrit Hengevelt en Steijntje Jans echtelieden de part van het huis aan de Beekstraat en mede de schuur.

13-05-1737
Comp. Harmen Nagelhoud, Hendrik Nagelhoud en Henrikjen Gerrits echtelieden en Lambert Nagelhoud en Geertje Reijerts echtelieden, en Jan Michielsen en Fennigjen Nagelhoud echtelieden, tesamen erfgenamen van Gerrit Nagelhoud, die verklaarden verkocht te hebben voor F. 800- de halfscheid van een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Cunera van Grootvelt en het huis van Berent den Grooten als mede de halfscheid van een stal in de Kerkstraat naast de Stege en Jan Sum.

23-10-1743
Comp. Catharina Gerrits huisvrouw van Albert Roelofs die verklaarde verkocht te hebben voor 350 car. gld aan Willem Hengevelt en Aaltjen Pannekoek echtelieden, de helft van een huis aan de Beekstraat tussen de huizen van Jan Sardon en weduwe Beert den Grooten.

1749
Willem Hengevelt, herbergier/koopman met zijn vrouw

17-05-1780
Comp. Gerrit Hengevelt en Maria Boeduinx echtelieden, Jannes Hengeveld en Reintje Prins echtelieden, Gerrit Hengeveld en Hendrik Vos als voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Vos Gerritsz verwekt bij Maria Hengeveld, verklaren verkocht te hebben voor F. 2004- aan Dries Berghuis en Neeltje Schoonhoven echtelieden, een doorgaand huis op de Beekstraat tussen de huizen van Aart den Grooten en erfgenamen Christoffel Sardon.

23-09-1785
Cornelis van Hulsen en Neeltje Schoonhoven zijn F. 300- schuldig. Als pand hun huis door hen bewoond staande aan de Beekstraat tussen de huizen van Jan van Essen en Jan Lipke.

1798
Huisnr. 91
Cornelis van Hulsen, 59 jaar, stadschirurg, geh.

Antoni van Hulsen, 24 jaar, kleermaker, ongeh.

Jan Trip Jzn, 41 jaar, bierdrager, geh.

1815
Noord 101
Cornelis van Hulzen, chirurgijn/ herbergier

1818
Huisnr. 101
Eigenaar: Cornelis van Hulsen

1829
Noord 101
Neeltje van Hulzen-Schoonhoven, geb. Oldebroek, 74 jaar, herbergierster

Lubbertus van Hulzen, geb. Elburg, 31 jaar
geh. Maria Bramson geb. Elburg, 27 jaar

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Cornelis van Hulsen, tapster

1839-1849
Noord 101
Lubbertus van Hulzen
geh. Maria Bramson.

1850-1860
Noord 101
Lubbertus van Hulzen
geh. Maria Bramson.

1860-1875
Noord 101 K
Lubbertus van Hulzen, geb. 30-06-1798 Elburg
geh. Maria Bramsen, geb. 06-05-1803 Elburg

31-06-1863
Notarieel archief:
Van Lubbertus van Hulzen aan Gerrit Jan en Frederik Sipkes voor de Chr. Ger. Kerk, voor groot gedeelte reeds afgebroken NKC. 131 en 132 voor F. 1200-.
Eigenaar geworden door erfenis van ouders voor 1/3 deel en 2/3 deel door koop 09-08-1832.

1875-1900
Noord 10
Christelijk Gereformeerde Kerk

1900-1920
Beekstraat 8
Christelijk Gereformeerde Kerk

1920-1940
Beekstraat 6
Christelijk Gereformeerde Kerk

1987
Beekstraat 6
Christelijk Gereformeerde Kerk