Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 24 (C 111 en C 112)

1635
Henrick Bigge mit sijn vrou.

1653
Henrick Bigge en vrouw.
 

1664
Eigenaren: burgemeester Henrick Bigge en Maes Witte
Daarna de erfgenamen van burgemeester Bigge en Cars Dircksen.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Bigge voor 6 schoorstenen.

09-08-1706
Alert ten Busch verkoopt voor F.425- aan Kars Dircksen en Magdalena Schuijmerts echtelieden, een huis aan de Beekstraat op de hoek van de Vismerkt alwaar noordwaarts het huis van de weduwe burgemeester Toewater.

1707
Cars Dircksen en zijn vrouw.

25-02-1716
Magdalena Schuijmerts, weduwe van Kars Dirksen, is voornemens weer te huwen met Andries Zakerowitsky jr, aan haar dochter Maria Kars het halve huis en een kamer van het huis staande op de hoek van de Vismarkt.

1725
Andries Zakorowsky

1730
Eigenaren: Jacob Bouwer en Maria Kars.

1749
Wed. Sacrowitsky, winkelierse
Een huis met 2 schoorstenen.

14-04-1764
Comp. Arend Wijnne als volmacht van Andreas Bouwer, welke heeft verkocht voor F.1100- aan Jan Coning en Magtelt Hengeveld echtelieden, een huis aan de Beekstrsaat bij de Vismarckt benevens dat van coperen en voor dat van Gerrit Vos, met het recht dat het secreet staande in de kamer van, en zijnde in het huis van Gerrit Vos uitgedragen moet worden.

1798
Huisnr. 64
Bernardus van den Berg, loodgieter, 53 jaar, gehuwd

1808
Huis van erven Jan Koning en Magteltjen Hengeveld, laatst bewoond door Harmen Boon en weduwe Zwart voor F.1000- aan van Hulzen en Aswerus Ambtmeijer.

1818
Huisnr. 73
Eigenaar: Azuerus Ambtmeijer
Een huis met 10 deuren en vensters.

1829
Noord 73
Jacob Zoet geboren te Elburg, 35 jaar, schoenmaker,
geh. Annaatje Willems geb. Amsterdam , 38 jaar

06-07-1831
Nr. 3383
Toewijzing huis van Azwerus, Jan en Cornelis Ambtmeijer. erfgenamen en Neeltje Schoonhoven, weduwe van Hulzen en Johanna van Hulzen, weduwe Jacob Westerink twee huizen staande in het NK.
1e perceel NK nummer 73 aan de Beekstraat bewoond door Antonij Hooghordel voor F.900- aan E.W. Vinke.
2e perceel achterste gedeelte uitgaande in de Vischpoortstraat onder het zelfde nummer thans bewoond door G.J. Potgieter aan A. Hooghordel voor F.460-. Toeslag samen voor F.1429- aan A. Hooghordel.

1832
Kadastraal eigenaar: Willem Geerlofs, bakker

1839-1849
Noord 73
Gerrit Jan Potgieter, geb. Elburg, 42 jaar, kleermaker
geh. Margaretha Huijer, geb. Zwolle, 47 jaar

Gerrit Vos, geb. Elburg, 27 jaar, schoenmaker
geh. Elisabeth Visser, geb. Doetinchem, 23 jaar

Dirk uit den Boomgaard, geb. 1800 Doornspijk, landbouwer
geh. Wijntje van der Laan

Tjibbe de Vries, geb. Elburg, 32 jaar, schipper
geh. Hendrika Burgemeester, geb. Doesburg, 27 jaar

1850-1860
Noord 73
Salomon Jacob Krijn, geb. 1800 Amsterdam, koopman
geh. Grietje Cohen, geb. 1790 Amersfoort
 

Noord 73a
Dirk uit den Boomgaard, landbouwer
geh. Wijntje van der Laan

Alexander Siskind Förster, geb. 27-12-1835 Elburg, winkelier
geh. Leentje Jacob Arnstein, geb. 12-05-1833 Mittan (Rusland)

09-10-1861
Notarieel archief:
Van Willem Geerlofs aan Daniel de Fluiter.
1e perceel een huis aan de Beekstraat en Vischpoortstraat NKC 112, laatst bewoond door Salomon Krijn.
2e perceel NKC. 111 huis aan de Vischpoortstraat achter de vorige woning, gescheiden door een muur en boven door een houten schot, bewoond door Alex Förster.

1860-1875
Noord 73a K
Johannes Antonius Claeijs, geb. 10-05-1828 Terneuzen, opzichter waterstaat
geh. Johanna Alberta Strooman, geb. 09-10-1826 Zutphen

Alexander Siskind Förster, winkelier
geh. Leentje Jacob Arnstein.

Noord 73 K
Johan Theodoor Peuchen, geb. 03-08-1829 Dendermonde, gepensioneerd kapitein
geh. Agnes Elisabeth Brouwer, geb. 04-08-1829 Waardenburg

Albertus Leenaat Boekholt, geb. 17-04-1844 Vrijenban
geh. Anna Maria Oosterhof, geb. 09-04-1851 Delft

Gekomen op 05-09-1870 van Kampen.
Dina L. Sweerts de Landas, geb. 12-05-1831 Gorinchem, wed.
Vertrokken op 04-09-1872 naar Kampen.

Gekomen op 01-01-1873 van Vaals.
Wed. Catharina Helena Dicke, geb. 10-10-1828
Vertrokken op 22-04-1875 naar Noordwijk.

Jacob de Fluiter, geb. 02-09-1839 Elburg, winkelier
geh. Magdalena Geertruida Doets, geb. 22-11-1835 Hilversum.

1875-1900
Noord 1
Jacob de Fluiter, winkelier
geh. Magdalena Geertruida Doets.
 

1900-1920
Noord 1
Gekomen op 02-11-1906 van Noord-Amerika.
Rein Westerink, geb. 07-10-1856 Elburg, landbouwer
geh. Charlotte Anny Mink, geb.14-07-1866 New-Jersey (Amerika)

Vischpoortstraat 2
Hein Hendrik Hengeveld, geb. 23-07-1872 Elburg, manufacturier
geh. Dirkje van den Berg, geb. 23-10-1872 Doornspijk

Dirk Nijenhuis, geb. 05-11-1878 Heerde, winkelier
geh. Jantje van de Streek, geb. 13-04-1884 Zwolle

07-07-1919
Hendrik Karssen, geb. 29-06-1889 Elburg, horlogemaker
geh. Femia Hendrika van Lonkhuijzen, geb. 12-08-1884 Heteren
Kinderen:
 - Zeger geb. 12-08-1917 Elburg
 - Hendrika
 - Willemina geb. 19-08-1920 Elburg
 - Anna Margretha geb. 26-12-1922 Elburg
 - Gerharda Johanna geb. 29-12-1925 Elburg
Op 27-09-1951 is Hendrik Karssen vertrokken naar Bagijnendijk 3.
Inw. op 01-08-1947 Anna M. Karssen (geh. dochter)
Op 12-08-1947 vertrokken.

17-03-1952 Jacob Hoeve vorig adres Jufferenstraat 26.
17-12-1957 Vertrokken naar Ermelo.

 
Woning met cafetaria van J. Hoeve

13-12-1954 Driesje van Boven (db) vorig adres Kampen.
28-07-1955 Vertrokken naar Oldebroek.

04-07-1955 Berendje Bruins (db) vorig adres Kampen.
29-08-1955 Vertrokken naar Hilversum.

11-06-1956 Pauline van Schepen (db) vorig adres Menaldumadeel.
22-03-1958 Vertrokken naar Menaldumadeel.

02-07-1968 Hendrik J. Hoeve vorig adres Ermelo. 
24-04-1978 Vertrokken naar Ermelo.


20-06-1978 Antony van Wezep vorig adres Zuiderzeestraatweg Oost 76.

17-01-1983 Anthonie Waanders vorig adres Klokbekerweg 40.
08-11-1983 Vertrokken naar Ellestraat 14.

1987
Beekstraat 24
A. van Wezep café "de Vischmarkt".

07-07-1991 Catharina P. Foppen (egn. Van den Berg) vorig adres Nunspeet.
20-09-1991 Vertrokken naar Hanzestraat 79.

02-01-1992 Richard A. Klappe vorig adres Hellenbeekstraat 40.
01-10-1993 Vertrokken naar Vletstraat 72.

21-01-1992 Hendrik J. van Boven vorig adres Oldebroek.
03-11-1993 Vertrokken naar Zuiderkerkstraat 2.

12-06-1992 Bartje van Dijk (egn. van Hendrik van Boven) vorig adres Ellestraat 52-2.
03-11-1939 Vertrokken naar Zuiderkerkstraat 2.

01-06-1993 Margreet van Wezep vorig adres Singel 28.
01-10-1993 Vertrokken naar Vletstraat 72.

02-11-1993 Corine ten Cate vorig adres Nunspeet.

 

 

 

Beekstraat 22 (C 113)

1635
Baette Lutteken (weduwe burgemeester Toewater)

1653
Weduwe Wilhem toe Water

1664
Eigenares: weduwe Wilhem toe Water; Willem toe Water betaald.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Toe Water betaald voor vier schoorstenen.

1707
Vrou Toewater en Heimerik Lutteken

1725
Gerrit Hengeveld

29-05-1726
Alexander van Dedem verkoopt voor F. 445- aan Gerrit Hengevelt en Stijntje Jans een doorgaand huis op de Beekstraat tussen het huis van Zakerowsky en de erfgenamen Bigge, en noordwaarts Gorris Kuijpers.

08-05-1739
Harmen Nagelholt en Stijntje Jansen verkopen voor F. 700- aan Magtelt, Jan en Johannes Hengevelt, onmondige kinderen van Gerrit Hengevelt en Stijntje Jansen, gewesen echtelieden, een half doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van Andries Sacrowitsky en van Gorris Kuijpers.

25-11-1740
Comp. Jan Konigh en Megtelt Hengeveld echtelieden, en Willem Hengevelt en Jan Jansen als mombers van Johannes en Jan Hengevelt kinderen van zaliger Gerrit Hengevelt bij Stijntje Jans verwekt. Dat Jan Konigh en vrouw zullen hebben het doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen het huis van weduwe Andrees Sacrowetsky en `t huis van Gorris Kuijpers.

1749
Jan Koning, wijncooper/herbergier en vrouw, capitalist.
Costganger is Jannes Hengevelt.
Een huis met vier schoorstenen.

01-06-1797
Mechtelt Hengevelt, weduwe van Jan Koning heeft verkocht voor F. 1200- aan Beert Peters Zwart en Geertjen Hengeveld een huis aan de westzijde van de Beekstraat tussen het huis van comp. en Jacobus Ruis thans bij coperen bewoond.

1798
Huisnr. 65
Beerd Zwart, schipper, 38 jaar, geh.

27-08-1808
Comp. Geertje Hengeveld, weduwe van Beerend Zwart, dewelke verklaarde wegens haar van tijd tot tijd geleverde winkelwaren schuldig te zijn aan Uco Olfert Koolman en Trijntje Kuijlmans, echtelieden, een som van F. 700-. Als pand haar huis op de Beekstraat in het Noorderkwartier bij haar zelf bewoond.

26-11-1816
Notarieel archief:
Van Geertje Hengeveld, winkelierster mede voor Harmtjen, Megteldjen en Geeltjen Zwart, dienstboden te Leiden, en Peter Zwart, schipper te Amsterdam, huisnummer 74 aan Hendrik van Doesburg voor F. 1100-.

1818
Huisnr. 74
Eigenaar: Hendrik van Doesburg
Een huis met 9 deuren en vensters.

1829
Noord 74
Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier
geh. Gerrigjen Ponstein, geb. 1789 Elburg

Aaltje Veldkamp (dienstmeid), geb. Elburg, 27 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier

1839-1849
Noord 74
Hendrik van Doesburg, geb. 1784 Elburg, bakker/winkelier
geh. Gerrigje Ponstein, geb. 1789 Elburg

Jacobus Doesburg, geb. Vollenhove, 17 jaar, dienstvolk

1850-1860
Noord 74
Hendrik van Doesburg, winkelier, ol. 16-05-1859 Elburg
geh. Gerritje Ponstein, geb. 1789 Elburg

In 18-05-1854 gevestigd Jan Gerrit van der Wolde, geb. 19-05-1826 Elburg, bakker
geh. Dirkje Brouwer, geb. 25-04-1825 Leeuwarden.

1860-1875
Noord 74 K
Jan Gerrit van der Wolde, geb. 19-05-1826 Elburg, bakker,
geh. Dirkje Brouwer, geb. 25-04-1825 Leeuwarden.
Vertrokken op 28-08-1862 naar Zevenhuizen.

14-01-1863
Notarieel archief:
Van Harmen van de Wolde aan Hendrik van de Wolde, bakker, huis staande aan de Beekstraat/Smidssteeg NKC. 113 voor F.1900,-- Eigenaar door koop 10-12-1853.

1860-1875
Noord 74 K
Catharina Everdina Wijnmalen, geb. 28-08-1810 Steenbergen, ol. 10-10-1870 Elburg

Cornelia Storgia Craandijk, geb. 21-12-1839 Amersfoort

Catharina Everdina Craandijk, geb. 09-09-1845 Amersfoort, ol. 21-11-1867 Elburg.
 

Noord 74 K
Simon Karel Emanuel Mathijs Willem Gansneb gen. Tengnagel, geb. 12-02-1813 Vollenhove ol. 08-11-1872 Elburg geh. Anna Sidonia Gebhardt, geb. 01-11-1828 Menado (Celebes). 22-04-1875 vertrokken naar Wageningen.

Gekomen op 03-09-1875 van Arnhem.
Hendrik de Fluiter, geb. 14-10-1829 Elburg, tapper
geh. Catharina Stooter, geb. 18-10-1827 Deventer.

1875-1900
Noord 74
Hendrik de Fluiter,
geh. Catharina Stooter. ol. 05-02-1890 Elburg.

Noord 2
Wed. Catharina Geertrui Vermeer-Harmsen, geb. 04-07-1835 Zutphen, ol. 22-01-1897 Elburg

1900-1920
Beekstraat 24
Geertruida Johanna Vermeer, geb. 19-06-1870 Elburg.

1920-1940
Beekstraat 22
Martinus Meelissen, geb. 05-10-1897 Avereest, onderwijzer
geh. Fenna van der Wal, geb. 30-03-1901 Ferwoude.

Hemme Hagedoorn, geb. 20-05-1893 Avereest
geh. Maria Catharina Harmeijer, geb. 21-04-1886 Beverwijk.

1936-1942
Hendrik Huibertus van Ameide, predikant. 

08-02-1936 Hendrik H. van Ameide vorig adres Groot Ammers.
01-05-1942 Vertrokken naar Nunspeet.


01-05-1942 Gezina Horseling (kg) vertrokken naar Nunspeet.


08-02-1936 Andrea J.M. Klink (familie) vorig adres Groot Ammers.
01-05-1942 Vertrokken naar Nunspeet.


22-09-1942 Wouter Leendert Tukker (predikant) vorig adres Hei- en Boeicop.
29-04-1946 Vertrokken naar Bleskensgraaf.


22-09-1942 C. van Wijngaarden (moeder) vorig adres Hei- en Boeicop.
29-04-1946 Vertrokken naar Bleskensgraaf.


22-09-1942 Eiltje Bakker (dienstbode) vorig adres Hei- en Boeicop.
18-07-1944 Vertrokken naar Hei- en Boeicop.

12-06-1946 Hendrik Suurveld vorig adres Bergh. 
00-04-1947 Vertrokken naar Nunspeterweg.


03-05-1946 Anthonia v.d. Poel (kg) vorig adres Uting’deel.
02-02-1947 Vertrokken naar Wapenveld.

03-05-1946 Sietske Akkerman (kg) vorig adres Utinng’deel.
02-05-1947 Vertrokken naar Wapenveld.

01-05-1947 Dirk van der Ent Braat (predikant) vorig adres Montfoort.
20-12-1949 Vertrokken naar Kesteren (Opheusden).


01-05-1947 G. van de Grift (db) vorig adres Montfoort.
20-12-1949 Vertrokken naar Kesteren (Opheusden).

28-02-1951 Gerardus Hagenbeek vorig adres Ermelo.
09-10-1951 Vertrokken naar Julianaweg 22.

24-04-1951 Jan van Essen vorig adres Groesbeek.
09-10-1951 Vertrokken naar Julianaweg 28.

25-10-1951 Johannes Nieborg vorig adres Kampen. 
01-05-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

10-09-1953 Adriaan Janse vorig adres Molenpad 1.
22-03-1957 Vertrokken naar Smeesteeg 17.


10-09-1953 Martinus Janse (broer) vorig adres Molenpad 1.
06-09-1954 Vertrokken naar Bas Backerlaan 12.

 

01-11-1954 Jan Monster vorig adres Nieuwleusen.
09-04-1956 Vertrokken naar Hertog Eduardstraat 7.

 

01-05-1956 Hendrik van den Pol vorig adres Bloemstraat 15.
30-06-1969 Vertrokken naar Vischpoortstraat 4-6.

12-07-1969 Johannes van den Pol vorig adres Beekstraat 14a.
10-12-1970 ol. Johannes van den Pol

10-12-1970 Cozijn van den Pol (zoon van Johannes van den Pol)

 

Beekstraat 18 (C 117)

1635
Hendrick Top mit sijn vrou

1653
Weduwe Hendrick Top
 

1664
Eigenaren: de erven van Hendrick Top
 

23-02-1675
Jan Toll en Aeltien Tops zijn 100 rijx daelders schuldig aan Evert Top. Als onderpand hun huis oostwaarts de Beekstraat, zuidwaarts de erfgenamen van Lambert Crachtsen, westwaarts de Stege en noordwaarts Jan Loefsen.

1676
Johan Toll betaalt schoorsteengeld voor drie schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Hendrick Zeeman

1707
Hendrick Zeeman betaalt hoofdgeld voor twee personen.

1725
Hendrick Zeeman

06-02-1748
Henrick, Gerritje en Aaltje Zeeman hebben verkocht aan Gerrit Vos en Trijntje Veltcamp, echtelieden, een achterhuis en grond tot aan de steeg met het recht en gebruik van de put die op de plaats is, mits de copers de put mede zullen moeten repareren, zijnde dat achterhuis recht achter het huis van vercoperen en tussen het huis van Barend Feith en de erven van Gorris Kuijpers voor 190 car. gld.

1749
Hendrik Zeeman, schoenmaker.
Op de kamer Jan Vlek, opperman met zijn vrouw.

11-05-1753
Gerrit en Aaltje Zeeman en Margaritha Ravensteijn, weduwe Dirk Zeeman hebben verkocht aan Gerrit Vos en Trijntje Veltcamp een huis aan de Beekstraat tussen het huis van Barent Feith en dat van Christiaan Boeduinx voor een som van F. 300-.

1798
Huisnr. 67
Jan Berckhout, oud-luitenant, 30 jaar, geh.

1807
Eigenaren: Johanna Vos en ds. Andreas Mooijen

1818
Huisnr. 76
Eigenaar: Andries Mooijen 
Een huis met vijftien deuren en vensters.

1829
Noord 76
Johannes Wolter van Coeverden, geb. Elburg, 39 jaar, weduwnaar.

Elisabeth Krabbenbos (dienstmeid), geb. Elburg, 14 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: Meindert van Asselt

1839-1849
Noord 76
Jacob Vlieger, geb. Doornspijk, 26 jaar, timmerman
geh. Marrigje Bleijenburg, geb. Oldebroek, 30 jaar

1850-1860
Noord 76
Theodoor Barnard Lelyveld, geb. 1793 Haarlem, gepensioneerd heraut
geh. Wendelina van Engelen, geb. 1801 Straten

1860-1875
Noord 76 K
Hendrikus Idsinga, geb. 10-05-1810 Zwolle, onderwijzer, ol. 16-11-1869 Elburg, weduwnaar

Jacobus van Rossum, geb. 17-11-1818 Utrecht, dansmeester
geh. Johanna de Boer, geb. 15-07-1827 Harlingen
Op 03-07-1873 vertrokken naar Arnhem.

Christina Wilhelmina Cornelia Mijnard, geb. 09-04-1820 Rotterdam, bewaarschoolhoudster, ongeh.

1875-1900
Noord 4
Dries Kroese, geb. 02-08-1825 Hattem, ol. 31-07-1891 Elburg, slijter
geh. Arendina Gerharda Straatman, geb. 04-08-1834 Elburg, ol. 10-01-1889 Elburg

Johannes de Vries, geb. 19-10-1865 Elburg, timmerman
geh. Sophia Steltman, geb. 04-01-1867 Makkinga

Hein Straatman, geb. 01-05-1841 Elburg, winkelier
geh. Grietje Top, geb. 15-11-1833 Elburg, ol. 16-08-1876 Elburg

1900-1920
Noord 4
Beert Straatman, geb. 15-09-1878 Elburg, slager
geh. Gerrigje Bos, geb. 19-07-1886 Hattem

Beekstraat 20 (18)
Pieter van Zoeren, geb. 08-07-1885 Elburg, slager
geh. Anna Maria van Tongeren, geb. 12-11-1885 Elburg

22-10-1929
Van Vorden: Gerrit Buursink, geb. 28-03-1901 Winterswijk, slagersknecht 29-11-1929 naar Winterswijk

1920-1940
Beekstraat 18
Pieter van Zoeren
geh. Johanna van der Weerd

20-05-1932 Geertje van Zoeren en zoon (ongeh. dochter van Pieter van Zoeren)
07-09-1942 Vertrokken naar Van Kinsbergenstraat 1a.

26-03-1942 G.P. van Tongeren (zwager) vorig adres Heerlen.
03-07-1947 Vertrokken naar Vischpoortstraat 3.

29-03-1950 Suzanna van Zoeren (geh. dochter van Pieter van Zoeren)
31-03-1950 Vertrokken naar Ermelo.

15-05-1950 Marius van Zoeren (kleinzoon Pieter van Zoeren) vorig adres Van Kinsbergenstraat 1. 
21-10-1950 Vertrokken naar Utrecht.

23-07-1957 ol. Pieter van Zoeren

23-07-1957 Weduwe Johanna van der Weerd (wed. van P. van Zoeren)
05-08-1957 Vertrokken naar Hertog Eduardstraat 8.

05-08-1957 Peter van Zoeren vorig adres Hertog Eduardstraat 8
02-05-1974 Vertrokken naar Huikenstraat 1.

28-03-1960 Fredericus J. van der Ouw (kostganger) vorig adres Amsterdam.
21-12-1962 Fredericus J. van der Ouw hoofdbewoner.
26-03-1963 Vertrokken naar Doornspijk.

09-11-1971 Pieter van Zoeren (zoon van Peter van Zoeren)
15-09-1972 Vertrokken naar Vackenordestraat 63.

22-09-1972 Weduwe Johanna aan ’t Goor-van Dragt (schoonmoeder) vorig adres Doelenlaan 17. 
27-12-1973 Vertrokken naar Beekstraat 10.

01-02-1974 Andries H. Huizenga vorig adres Nunspeet.
19-08-1991 Vertrokken naar Jufferenstraat 11.

Winkel drogisterij "Trekpleister"

Beekstraat 20 (C 114) en 20A

1635
Lambert Engelen mit sijn vrou

1653
Weduwe van Lambert Craffsen
 

1664
Eigenaren: de erfgenamen van Lambert Craffsen

1676
Schoorsteengeld: voor twee schoorstenen betaald door Igerman Crachtsen.

13-05-1701
Comp. Aeltjen Simons, weduwe van Wissinck en Stijntjen Stuijaarman, die verklaarden verkocht te hebben voor F. 1100- aan Andries Wolfsen en Marrichjen Eijberts echtelieden, een doorgaand huis aan de Beeckstraete staande tussen de huizen van weduwe Dr. toe Water en Van der Horst.

13-05-1724
Burgemeester en Raad en Schepenen verkopen voor F. 150- aan Gorris Kuijper en Toppe van der Horst een doorgaand huis aan de Beekstraat wegens achterstallige verponding van de weduwe van Andries Wolfsen aangekomen, alwaar Zeeman noordwaarts en weduwe Veltkerken zuidwaarts aangehuijst zijn.

1725
Gorris Kuijper
Daarna als eigenaar Christoffel Boeduinx.

1749
Christoffel Boeduinx, ontvanger, met zij vrouw Clasina Top
Een huis met vier schoorstenen.

24-03-1791
Gerrit Hengeveld Wzn. en vrouw M.G. Boeduinx transporteert aan Jacobus Ruisch en Jannetje Staals echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat tussen de huizen van de weduwe Koning en van ds Moojen, zoals het door Moses Salomon bewoond wordt, voor F. 2000-.

1798
Huisnr. 66
Jacobus Ruis, 52 jaar, metselaar, geh.

1818
Huisnr. 75
Eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal

05-07-1821
Notarieel archief:
Comp. Jannetje Staal, weduwe van Jacobus Ruijs, mede voor zoon Jan Ruijs wonende te Rotterdam en Maria Ruijs te Elburg en Willem Ruijs, schipper te Amsterdam, transporteert aan Johannes Adrianus Ketjen, rentenier, een huis staande aan de Beekstraat NK 75 voor F. 1600-. Jan Ruijs verklaart eerlang naar de West te vertrekken.

1822
Noord 75
Johannes Adrianus Ketjen, koopman

1829
Noord 75
Johannes Adrianus Ketjen geb. Amsterdam, 46 jaar, papierfabrikant
geh. Maria Elisabeth Houtman geb. Weesp, 32 jaar

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Ketjen

1839-1849
Noord 75
Weduwe Lutera Maria Engelen-Romein geb. IJzendoorn, 38 jaar
Inwonend: Adriaan W. Engelen, geb. Valburg, 34 jaar, schoolopziener, ongeh.

Barend Wolff, geb. 12-01-1800 Elburg, koopman
geh. Aaltje van Wijhe, geb. 11-06-1822 Zwolle

1860-1875
Noord 75 K
Barend Wolff, geb. 12-01-1800 Elburg, koopman, ol. 02-01-1873 Elburg
geh. Aaltje van Wijhe, geb. 11-06-1822 Zwolle
Vertrokken op 29-08-1873 naar Wijhe.

Pieter Geerts, geb. Oudendijk, boekhandelaar, ongeh. 28-04-1874 van Epe
Op 01-05-1876 vertrokken naar Hoorn.

1860-1875
Noord 75 K
Pieter Antony Bouhuis, geb. 16-09-1815 Hoogeveen, ol. 05-04-1895 Elburg, commies (ambtenaar)
geh. Gezina Anna van Lith, geb. 04-12-1822 Zwolle, ol. 21-06-1899 Elburg

30-06-1876
Notarieel archief:
Van Louis Ferdinand Schermer te Elburg en Pieter Geerts te Hoorn aan George Jacobus Wiggers te Elburg het huis en erf voor F. 4000-.

1875-1900
Noord 3
George Jacobus Wiggers, geb. 25-01-1834 Warnsveld, ijzerhandelaar
geh. Johanna Geertruida Scholten, geb. 29-04-1831 Epe

1900-1920
Beekstraat 22 (20)
George Jacobus Wiggers, geb. 25-01-1834 Warnsveld, ijzerhandelaar
geh. Johanna Geertruida Scholten, geb. 29-04-1831 Epe

1920-1940
Beekstraat 20
Jacob Wiersma, geb. 26-12-1876 Edam
Kind:
 - Annetje Wiersma, geb. 01-08-1910 Assendelft

Beekstraat 20a
(eigenaar Spoorweg Mij, Utrecht)

1979
Edgar Stevens, geb. 12-01-1909 Anderlecht, radio-installateur, 1953-1963 vertrokken naar Australië, 1979 vertrokken naar Australië 
geh. Betsy Johanna Wittenberg, geb. 06-10-1901 te Elburg.

08-07-1940 Welter Heringa (kg) vorig adres Renkum.
01-10-1940 Vertrokken naar Renkum.

04-10-1940 Johan van Daal vorig adres Wormer. 
11-10-1940 ol. Johan van Daal

02-02-1952 Marinus van der Wouden vorig adres Groningen.
21-09-1952 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 16.

18-11-1952 Frederik J. Noorderbos (kostganger) vorig adres Doornspijk.
27-11-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

17-12-1952 Hessel Wieger Joustra (kostganger) vorig adres Wageningen.
05-05-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

24-08-1953 Edgard Stevens vertrokken naar Australië.

24-08-1953 Betsy Johanna Wittenberg (echtgenote van Edgard Stevens) wordt hoofdbewoner.
12-06-1963 Edgar Stevens terug uit Australië.

15-02-1956 Beertje Hoekert (kostganger) vorig adres Ermelo.
29-07-1957 Vertrokken naar Amsterdam.

12-06-1963 Edgard Stevens vorig adres Australië.
06-11-1967 Vertrokken naar Australië.

06-11-1967 Betsy Wittenberg (hoofdbewoner)

21-11-1967 Edgard Stevens vorig adres Australië.
04-09-1979 Vertrokken naar Doorn.

04-02-1980 Jacomijntje E. Kroese vorig adres Wilgenkampstraat 8.
03-12-1990 Vertrokken naar Nunspeet.

 

13-02-1981 Roelofje Ponsteen vorig adres Westerwalstraat 12
24-01-1989 Vertrokken naar IJsselmeerweg 23.

21-01-1991 Paula J.M. van Meel (egn. van Smit) vorig adres Molenstraat 34.
21-08-1992 Gerrit Smit vorig adres Oldebroek
30-06-1994 Vertrokken naar Oldebroek.

19-09-1994
Controle leegstand

 

Beekstraat 20

1966
Rotterdamse bank: nieuw adres Beekstraat 25

1979
Beekstraat 20a
Kantoorruimte E. Stevens

1980-1987
Beekstraat 20
C. van de Pol

01-04-1966 Rotterdamse bank vertrokken naar Beekstraat 25

 

Beekstraat 20A
Kantoorruimte E. Stevens

C. v.d. Pol 

Beekstraat 16 (C 118)

1635
Dirkjen van Brienen en maegd

22-11-1639
Annichgen Gijsberts geassisteerd met doctor Crato transporteren aan Cornelisgen Berents de helft van een huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van erfgenamen burgemeester Reeffsen aan de eene zijde en weduwe Henrick Top aan de andere zijde.

1653
Beerent Craffsen

1664
Eigenaar: Joan Loeffsen

26-02-1676
Johan Loefsen en vrouw Cornelisjen Berents hebben een huis staande aan de Beekstraat tussen de huizen van burgemeester Reeffsen en Jan Tol.

1676
Schoorsteengeld: betaald door Johan Loeffsen voor twee schoorstenen.

22-08-1690
Helena van der Thoorn verkoopt voor F.350- aan Willem Willemsen van der Horst chirurgus en Metjen Feith het doorgaande huis op de Beekstraat, van Jan Loefsen, staande tussen het huis van weduwe burgemeester Henrick Reefsen en van de Wesen, als nu bij Boris Joosten en Meijnte Spiegels bewoond.

1707
Berent Feith en zijn vrouw Metjen Feith

18-11-1715
Willem van der Horst en Jannetje Nieuwboer verkopen voor F. 300-aan Berent Feith en Metta Feith, echtelieden, 1/10 part van een huis en schure aan de Beekstraat en achter in de Stege door koperen selfs bewoond.

1725
Berent Feith

1749
Albert Feith, stads-chirurgijn, dijkschrijver en coopman, met zijn vrouw.
Als kostganger Barend Feith.
Het huis had toen drie schoorstenen.

13-7-1761
De erfgenamen van Barent en Metjen Feith verkopen voor F. 800- aan Beert Hendriks Spek en Marrigjen Reinenberg, echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen de huizen van de heer van Brienen en Gerrit Vos.

1798
Huisnr. 68
Aaron Jacobs, koopman, 46 jaar,
geh. weduwe Hendrikjen Spek-Doppenberg, naaister, 42 jaar

1818
Huisnr. 77
Eigenares: weduwe Hendrikjen Spek-Doppenberg

1829
Noord 77
Hendrik Jan Spek geb. 20-04-1792 Elburg, timmerman, kroeghouder per kan
geh. Hendrikje van de Kerk, geb. Elburg 46 jaar

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Hendrik Spek

1839-1849
Noord 77
Hendrik Jan Spek, geh. Hendrikje van de Kerk

1850
Notarieel archief:
Nr. 2665
Hendrik Jan Spek en Aart Foppen met Johanna Catharina Spek te Harderwijk verkopen aan H.J. Spek het huis C.118, 119 en 120 voor F. 1160-.

1850-1860
Noord 77
Hendrik Jan Spek, geb. 20-04-1792 Elburg, timmerman

1860-1875
Noord 77 K
Hendrik Jan Spek, geb. 20-04-1792 Elburg, ol. 21-06-1862 Elburg, timmerman, weduwnaar

Aalt Brands, geb. 17-09-1819 Kampen, mandenmaker
geh. Hendrika Margaretha Wouters, geb. 20-12-1823 Kampen

1875-1900
Noord 5 (77) 
Aalt Brands, mandenmaker
geh. Hendrika Margaretha Wouters

1900-1920
Noord 5
Johannes Hendrikus Brands, geb. 19-02-1868 Elburg, mandenmaker
geh. Aartjen Hulst geb. 31-08-1872 Elburg

Beekstraat 18
Johannes van Koot, geb. 14-06-1861 Elburg, barbier, ol. 21-09-1913 Elburg
geh. Alberdina Welmers, geb. 09-03-1864 Ambt-Hardenberg

1920-1951
Beekstraat 16
Weduwe Alberdina van Koot-Welmers, ol. 1951

17-08-1951 Welmer van Koot (zoon van Alberdina van Koot)
19-06-1972 Vertrokken naar Beekstraat 21.

03-05-1975 Johannes Jzn. van den Pol vorig adres Beekstraat 14.
29-11-1976 Vertrokken naar Beekstraat 14.

1976 oktober
Babyzaak "Olleke Polleke"