Bezoekersinfo

Uitleg criminele rechtspraak

Criminele rechtspraak

Criminele rechtspraak geschiedde inzake misdrijven. De aanklacht werd in zo'n geval door de rechtelijke overheid gedaan. Veelal betreft het processen met daarbij gedane vonnissen. Een vonnis werd voltrokken door de beul of scherprechter en vond plaats op de markt.

Een verhanging geschiedde meestal op de galgenberg c.q. het galgenveld, dat doorgaans buiten de stad c.q. dorp was gelegen. Vrouwen werden niet opgehangen of onthoofd maar gewurgd aan een wurgpaal.

Naast "gewone" misdrijven waren er voor 1700 ook voor ons nu onbekende misdrijven, zoals hekserij, tovenarij, zelfmoord, ongeoorloofd samenwonen, enz.